SEMİNER VE KONFERANSLAR
Tüm Seminerler için Tıklayınız.
FACEBOOK
TWİTTER
Duyurular

SEMİNER, KONFERANS ve ATÖLYELERİMİZDEN BAZILARI

  

        

    

-----

Konferanslar Seminerler Atölyeler

Amaç, İçerik ve Eğitim Süreçleri için tıklayınız 

Konferans, Seminer ve Atölye çalışması isteklerinizi
muallimmy@gmail.com e-posta adresine yazabilirsiniz.

----

Muhammet Yılmaz'ın Seminer ve Konferans Programlarından Bazıları

(Seminerlerin yeri konusu ile ilgili bilgi almak için iletişim bölümünden bilgi talep edebilirsiniz.)

 
 • 19 Aralık 2022-Göztepe-İSTANBUL
 • 19 Kasım 2022-Eyüp-İSTANBUL
 • 08 Eylül 2022-Gebze-KOCAELİ
 • 06 Eylül 2022-Sancaktepe-İSTANBUL
 • 18 Ağustos 2022-ANKARA
 • 26 Mayıs 2022-RİZE
 • 07 Nisan 2022-Başakşehir-İSTANBUL
 • 22 Mart 2022-Göktürk-İSTANBUL
 • 03 Ocak 2022-GEYVE-SAKARYA
 • 03 Ocak 2022-SZ ÜNV.-İSTANBUL
 • 25 Aralık 2021-FATİH-İSTANBUL
 • 15 Aralık 2021-HAYEF-İSTANBUL
 • 30 Kasım 2021-KÖRFEZ-KOCAELİ
 • 24-26 Kasım 2021-YÜKSEKOVA-HAKKARİ

 

Hizmet İçi Eğitimler Kime Hizmet Ediyor?

Hizmet İçi Eğitimler Kime Hizmet Ediyor?

 

            İnsanların sosyal ve psikolojik ihtiyaçlarının değişmesi, eğitimde yeni yaklaşımların ortaya çıkması ve eğitim teknolojilerindeki gelişmeler başta olmak üzere bazı sebepler öğretmenlerin kendilerini yenileyip geliştirmelerini zorunlu hale getirir. Öğretmenlerin görevlerini daha etkili ve nitelikli bir şekilde yerine getirebilmeleri için yenilenme ve gelişme ihtiyaçlarının karşılanması gerekir. Bu da ancak sürekli ve nitelikli hizmet içi eğitimle mümkündür.

            Öğretmenler haklı olarak eğitimin planlanmasından uygulanmasına kadar kendi görüşlerine başvurulmasını istemektedirler. Yaptığımız bir araştırmadan elde ettiğimiz verilere göre öğretmenler, hizmet içi eğitimleri ile ilgili ise kesinlikle kendi istek ve ihtiyaçlarının göz önünde bulundurulmasını talep etmektedirler.

            Yaptığımız araştırmada Milli Eğitim Bakanlığı’nın bugüne kadar uyguladığı hizmet içi eğitimler ile ilgili öğretmenlerin görüş ve tespitlerini iki aşamada öğrenmeye çalıştık. Birinci aşamada Bakanlığın yaptığı hizmet içi eğitim faaliyetlerinin öğretmenlerin kendilerini geliştirmelerine katkısını sorguladık. İkinci aşamada ise konu ile ilgili olumsuz kanaatlere sahip öğretmenlerin neden böyle düşündüklerini irdeledik.  Öğretmenlerden aldığımız cevaplar oldukça çarpıcıydı.  Altı yüz öğretmenden üç yüz yirmi yedisi Bakanlığın hizmet içi eğitimlerinin kendilerine bir katkısı olmadığını ifade etmiştir. Konu hakkında kararsız olanlarla birlikte bu sayı dört yüz elliye ulaşmaktadır. Kısacası öğretmenlerin dörtte üçü Bakanlığın hizmet içi eğitimlerinin kendilerine fayda sağlamadığını düşünmektedir.

 

Size göre Milli Eğitim Bakanlığı’nın merkezi veya yerel hizmet içi eğitim programları öğretmenlerin kendilerini geliştirmelerine katkı sağlamakta mıdır?

Frekans

Oran %

Kesinlikle evet

31

%5

Evet

119

%20

Kararsızım

122

%20

Hayır

185

%31

Kesinlikle hayır

143

%24

Toplam

600

% 100

 

Tablo-1: Bakanlığın hizmet içi eğitim programlarının başarısı.

 

            Anketimizin sonunda görüşlerini belirten öğretmen arkadaşlardan bir tanesi şunları yazmıştır: “Hizmet içi eğitim faaliyeti ve seminer çalışmaları şu an uygulanmakta olan şekliyle değil de öğretmenlerin alanlarıyla ve öğretmenlik mesleği ile ilgili gerçekten işlerine yarayacak bir faaliyet olmalıdır. Bu tür çalışmalara katılan kişi yapılan faaliyetten ayrıldığı vakit "iyi ki katıldım çok şey öğrendim" diyerek ayrılmalıdır.”

            Acaba öğretmenler neden böyle düşünmektedir? Katıldıkları hizmet içi eğitim programlarında hangi eksikleri görmüşler veya hangi beklentilerine cevap bulamamışlardı? “Yukarıdaki soruya “Kesinlikle hayır”, “Hayır” ve “Kararsızım” cevabını verdiyseniz bunun en önemli sebepleri sizce aşağıdakilerden hangileridir?” sorumuza öğretmenlerin yüzde altmış ikisi pratik uygulamalara yer verilmemesinin, yüzde kırk dokuzu da eğitimlerin iyi planlanmamasının eğitimleri başarısız hale getirdiği cevaplarını vermişlerdir.

 

Milli Eğitim Bakanlığı’nın hizmet içi eğitim programları öğretmenlerin kendilerini geliştirmelerine neden katkı sağlamıyor?

Görüşü Paylaşan Öğretmenler

Sayı

Oran

Eğitimlerde pratik uygulama örnekleri değil teorik bilgiler verilmektedir.

372

% 62

İyi planlanıp yönetilmemektedirler.

290

% 49

Eğitimciler hazırlıksız gelmektedir.

139

% 23

Eğitimcilerin sunumu yetersizdir.

100

% 17

Eğitimcilerin bilgi ve becerileri yetersizdir.

100

% 17

Diğer

29

% 5

Toplam

600

 

 

Tablo-2: Bakanlığın hizmet içi eğitim programlarının başarısızlık sebepleri. (Ankete katılanlar en fazla üç seçenek işaretlemişlerdir.)

 

            Araştırmadan çıkan sonuçlar hizmet içi eğitim faaliyetlerinin başarısızlığını yani amacına hizmet etmediklerini göstermektedir. Yirmi beş yıllık gözlem ve deneyimlerimiz de bu sonuçlarla paralel niteliktedir. Katıldığımız bütün hizmet içi eğitimlerde; zamana riayet, planlama, fiziki mekân, araç gereç, eğitimcilerin yeterliliği ve hazırlığı, sunum ve iletişim becerileri gibi konuların biri veya birkaçı çoğunlukla sorun oluşturmuştur. Bu sebeplerden dolayı da eğitimin kalitesini olumsuz etkilemiştir. Bazen üniversitelerden çok değerli hocalar eğitimci olarak çağırılır ancak onlar da genellikle teorik boyuttan pratiğe bir türlü geçemedikleri için öğretmenlere faydaları dokunamazdı.

Sonuç olarak hizmet içi eğitimler öğretmenlere hizmet etmemektedir. O halde milyonlarca lira bütçe ayrılarak, yüzlerce yönetici görevlendirilerek ve onlarca mekân tahsis edilerek yapılan hizmet içi eğitim faaliyetleri kime hizmet etmektedir? Bu sorunun cevabı tarafımızca malum olmakla birlikte buna cevap vermesi gerekenler karar alma ve uygulama pozisyonlarını işgal eden politikacı, bürokrat ve yöneticilerdir.

            Ülkemizde öğretmenlerin nitelikli hizmet içi eğitimden geçirilmesi için aşılamayacak hiçbir engel yoktur. Kapsamlı bir planlama ve bir program dâhilinde öğretmenler nitelikli bir hizmet içi eğitimden geçirilebilir. “Bu kadar kolaysa neden yapılamıyor?” sorusunun cevabı tamamen “liyakat” meselesinde saklıdır. Bir işi nitelikli yapmak ve başarıya ulaştırmak ancak bilgi ve beceri açısından o göreve layık olan insanların işidir.

            Öğretmenler daha çok hangi alanlarda hizmet içi eğitim istemektedir, hizmet içi eğitimlerin biçimi ve yöntemi nasıl olmalıdır, hizmet içi eğitimlerde kimlerin eğitimci olarak görev alması daha uygundur, hizmet içi eğitimleri hangi kurumlar yapmalıdır? Bundan sonraki yazımızda, bu soruların cevaplarını anketimizden elde ettiğimiz çarpıcı sonuçlarla birlikte sizlerle paylaşmaya çalışacağız.

Muhammet YILMAZ

Eğitimci-Yazar

https://twitter.com/muhammet_yilmaz