SEMİNER VE KONFERANSLAR
Tüm Seminerler için Tıklayınız.
FACEBOOK
TWİTTER
Duyurular

-----

Konferanslar Seminerler Atölyeler

Amaç, İçerik ve Eğitim Süreçleri için tıklayınız 

Konferans, Seminer ve Atölye çalışması isteklerinizi
muallimmy@gmail.com e-posta adresine yazabilirsiniz.

----

Muhammet Yılmaz'ın Seminer ve Konferans Programlarından Bazıları

(Seminerlerin yeri konusu ile ilgili bilgi almak için iletişim bölümünden bilgi talep edebilirsiniz.)

 
 • 17 Şubat 2024-ANKARA
 • 30 Kasım 2023-KONYA
 • 18 Kasım 2023-BURSA
 • 09 Ekim 2023-İSTANBUL
 • 13 Eylül 2023-ANKARA
 • 06 Eylül 2023-İSTANBUL
 • 05 Eylül 2023-KOCAELİ
 • 01 Eylül 2023-ANKARA
 • 21 Temmuz 2023-RİZE
 • 02 Mayıs 2023-DENİZLİ
 • 15 Nisan2023-İSTANBUL

 

“Öğrencilerin Gözüyle Öğretmen Davranışları” Anket Sonuçları – 1

“Öğrencilerin Gözüyle Öğretmen Davranışları” Anket Sonuçları – 1

İşinde başarılı olmak isteyen eleştiriye açık olmalıdır. İnsan, objektif eleştiriler sayesinde hem doğru hem de yanlışlarını öğrenir. Böylece kendini değerlendirme fırsatı bularak doğru kararlar alır ve işinde daha başarılı olur.

İnsanı en iyi değerlendirebilecek olanlar yaptığı işin paydaşlarıdır. Çünkü paydaşlar bizzat kişinin eylemlerine şahit olurlar. Okul yöneticileri, öğretmen arkadaşları, denetmenler ve veliler de öğretmeni değerlendirebilirler ama onu en iyi değerlendirecek olan öğrencileridir. Çünkü öğretmen, ders veya ders dışı etkinliklerde öğrencilerle uzun zaman geçirmekte ve işini tamamen onlarla paylaşmaktadır.

Öğretmenleri en iyi öğrencilerinin değerlendirebileceği fikrinden yola çıkarak “Öğrencilere Göre Öğretmen Davranışları” başlıklı bir anket çalışması yapmaya çalıştım. Öğrencilere ulaşmak ve onların görüşlerini objektif olarak toplayabilmek oldukça zordur. Toplu bir şekilde öğrencilere ancak okulda ulaşılabilir. Böyle bir anketin okullarda uygulanabilmesi için ayrıca resmi prosedürleri aşmanız gerekir. Bu da oldukça zor bir yoldur. Eğer böyle bir anketi öğretmenleriyle ilgili yapıyorsanız iş daha da zorlaşır. Çünkü kağıt üzerinde öğrencilerin görüşlerini almak için öğretmenleri uygulayıcı olarak kullanmak zorundasınız. Öğrencilerden de bizzat öğretmenlerinin uyguladığı bir ankete objektif cevaplar vermelerini beklemek pek gerçekçi değildir. Bu ve benzeri sebeplerle söz konusu anketi öğrencilerin kendilerini çok daha özgür hissettikleri ve objektif olarak ifade ettikleri sanal ortamın imkanlarını kullanarak Google Drive üzerinden yapmaya çalıştım.

Anketi öğrencilere başta Facebook olmak üzere sosyal medya aracılığıyla duyurdum. Kısa sürede dört yüz iki öğrenci anketimize katıldı ve düşüncelerini paylaştı. Anket doldurmanın pek keyifli olmadığını ve ankete katılmanın gönüllülük esasına dayandığını göz önünde bulundurulduğunda bunun oldukça iyi bir sayı olduğunu söylemeliyim. Burada anketin daha fazla öğrenciye ulaşmasını sağlayan öğrencilerime ve öğretmen arkadaşlarıma özellikle teşekkür ediyorum.

Ankette öğrencilere, öğretmenlerin davranışlarını değerlendirmeleri için otuz iki soru soruldu.  Soruları cevaplayan öğrencilerin büyük bir çoğunluğu (% 80) liselerde bir kısmı da ilkokul ve ortaokulda (%20) okumakta olduğunu ifade etmiştir.

 

Okul Türü

Tekrar

Oran (%)

Anadolu ve Anadolu Öğretmen Lisesi

241

60

Fen ve Sosyal Bilimler Lisesi

12

3

Meslek Lisesi

45

11

İmam-Hatip Lisesi

27

7

İlkokul

4

1

Ortaokul

41

10

İmam-Hatip Ortaokulu

11

3

Diğer

21

5

Toplam

402

100

 Tablo 1: Ankete katılan öğrencilerin okul türlerine göre dağılımı

Anket internet üzerinden yapıldığı için deneklerin seçiminde herhangi bir müdahale olmamasına rağmen erkek ve kız öğrencilerin dağılımında birbirine yakın sayılara ulaşılmıştır. Ankete katılan 402 öğrencinin 210’u erkek, 192’si de kız öğrencilerden oluşmaktadır.

Cinsiyetiniz

Tekrar

Oran (%)

Kız

210

52

Erkek

192

48

Toplam

402

100

Tablo 2: Ankete katılan öğrencilerin cinsiyetlerine göre dağılımı

            Anketten elde edilen bulgulardan hareketle öğretmenler için çok faydalı ve çarpıcı sonuçlara ulaşılmıştır. Anketi şimdilik sadece soru bazında değerlendirme imkanı buldum ve onlardan bir bölümünü sizlerle paylaşacağım. Ancak henüz sorular ve bulgular birbiriyle karşılaştırılmamıştır. Ayrıca anketin sonunda öğrencilerin konu ile ilgili görüşlerini yazma fırsatı verilmişti. Bu bölümde yazılan görüşlerde de çok ilginç yorumlar yapılmıştır. Bu yorumlar da ayrıca değerlendirilecektir.

            Acaba öğretmenlerin hangi özellikleri ve davranışları öğrencileri -olumlu veya olumsuz- daha fazla etkilemektedir? Bu soruya cevap bulabilmek için sorulan sorulardan iki tanesini burada değerlendirmeye çalışacağım. “Öğretmenlerinizin hangi özelliği onlara karşı olan tutumunuzu olumlu yönde etkiler?” Bu soruya verilen cevaplar öğretmenlerin davranışları açısından nelere daha fazla dikkat etmeleri gerektiğini açıklamasının yanında ankete katılan öğrencilerin bilinçli bir şekilde görüşlerini paylaştıklarının da bir kanıtı olarak değerlendirilmesi gerekir diye düşünüyorum. Öğrencilerin % 75’i bu soruya “Güzel konuşmaları” ve “Etkili ders işleme becerileri” olarak cevap vermişlerdir.

“Öğretmenlerinizin hangi özelliği onlara karşı olan tutumunuzu olumlu yönde etkiler?”

Tekrar

Oran (%)

Giyim kuşamları

71

8

Karizmatik kişilikleri

90

10

Güzel konuşmaları

297

33

Etkili ders işleme becerileri

378

42

Yakışıklı veya güzel olmaları

23

3

Diğer

43

5

Toplam

402

100

Tablo 1: Öğrencileri olumlu yönde etkileyen öğretmen davranışları

            Ankette çıkan sonuçlardan önemli bir kısmının beni şaşırttığını açıkça ifade etmeliyim. Bu sonuçlardan biri de öğrencilerin giyim kuşamdan çok daha fazla öğretmenlerinin güzel konuşmalarından etkilendiklerini ifade etmeleridir. Öğrencilerin sadece % 8’i öğretmenin giyim kuşamından etkilendiğini söylerken, güzel konuşmasından etkilendiğini söyleyenler % 33 olmuştur.

            Öğrencilere kendileri için olumsuz etki bırakan öğretmen davranışlarını tespit etmek için “Öğretmenlerinizin hangi davranışları üzerinizde olumsuz etki bırakmaktadır?” sorusu sorulmuş ve şu cevaplar alınmıştır:

“Öğretmenlerinizin hangi davranışları üzerinizde olumsuz etki bırakmaktadır?”

Tekrar

Oran (%)

Hakaret derecesinde kırıcı konuşmaları

301

20

Bedeni ceza (dayak) uygulamaları

113

8

Kişilik haklarımızı çiğnemeleri ve bizi rencide etmeleri

292

19

Ayrımcılık yapmaları

207

14

Sert ve otoriter olmaları

108

7

Adaletsiz not vermeleri

212

14

Kötü ders işleyişleri

265

18

Toplam

402

100

Tablo 2: Öğrencileri olumsuz yönde etkileyen öğretmen davranışları

Acaba öğrencilerimiz mesleğimiz ve onunla ilgili sorumluluklarımız ile ilgili farkındalığımız, bu mesleği yapmak için gerekli bilgi ve beceriye sahip olup olmadığımız, kendimizi geliştirme ve yenileme konusunda çaba gösterip göstermediğimiz ve kendi alanımız (branşımız) ile ilgili yeterliliğimiz konusunda neler düşünüyorlar? Bir sonraki yazımızda inşallah, anketten elde ettiğimiz bulgularla bu soruların cevabını vermeye çalışacağım.

Muhammet YILMAZ

Öğretmen-Eğitimci-Yazar

Web: www.muhammetyilmaz.com

Twitter: https://twitter.com/muhammet_yilmaz