SEMİNER VE KONFERANSLAR
Tüm Seminerler için Tıklayınız.
FACEBOOK
TWİTTER
DUYURULAR

İNSAN VE İSLAM

Bir Anlama Çabası

Bu eser, “İnsan kimdir? ve “İslâm nedir?” sorularına anlam boyutunu önceleyerek cevap bulmayı, başta gençler olmak üzere sorgulayan, anlama gayreti içinde olan herkesin İslam’ı ana hatları ile doğru anlamasına, insanın neye inandığını bilmesine, hangi ibadeti niçin yaptığının farkında olmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

 
AKLA VEDA, TAKLİTLE İNTİHAR, MASALLARLA HİPNOZ ve BİLİNÇ FELCİ

AKLA VEDA, TAKLİTLE İNTİHAR, MASALLARLA HİPNOZ 

ve BİLİNÇ FELCİ

     Müslümanların temel sorunu akla veda etmektir. Ortaçağda yapılmış din yorumlarıyla 21. yüzyılda yaşamaya çalışmaktır. Başka bir ifade ile bin yıl önceki hafızayı kullanma ama aklı kullanmama sorunu İslam dünyasını teslim almıştır. Bilinç felci geçiren Müslümanlar, gerektiği gibi ve gerektiği kadar bilgi ve değer üretemiyor, yorum yapamıyor ve sorunlara çözüm üretemiyor. İslam toplumları vahyi akılla anlayıp çağın ihtiyaçlarına göre yorumlama eylemini gerçekleştiremedikleri için İslam’ı da çağın sorunlara çözüm üretecek şekilde yorumlayamamakta ve çağdaş insanın anlayıp benimseyeceği bir boyuta taşıyamamaktadırlar.

     Kendi sorunlarına çözüm üretemeyen Müslümanlar zihinsel savrulmalar yaşamakta ve çözüm ümidiyle çırpınmalarına rağmen maalesef çözümsüzlüklere saplanmaktadırlar. Çünkü bilinç felci artık az da olsa akıllarını kullanmalarına engel olmaktadır. Aklın devrede olmaması öz değerlendirme ve durum tespitini imkânsız kılmakta, bunun sonucunda da sorunlara çözüm üretme ve geleceği planlama  becerileri körelmektedir.

     Bilinç felcine uğramamış az sayıda Müslüman’ın, yukarıda ifade etmeye çalıştığımız görüş ve tespitleri dile getirebiliyor olması bir umut ışığıdır. Ancak bu umut ışığı da muhafazakar-dindar çevrelerce “Modernist”, “Oryantalist”, “Sapkın” gibi sıfatlarla yaftalanarak ve hakaretlerin eşlik ettiği aforoz mekanizmasıyla ötekileştirilerek söndürülmek istenmektedir. Bu ötekileştirmeyi yapanlar, bilinç felcine uğramamış Müslümanları İslam’ı çağa uydurmak ve çağdaş insanlara beğendirmek istemekle suçlamaktadır.  Oysa İslam’ı yaşadığımız çağın ihtiyaçlarına göre yeniden yorumlamak onu çağa uydurmak anlamına gelmediği gibi İslam’ı çağdaş insanların anlayacağı ve onlara hitap edecek şekilde anlatmak da çağdaşlara beğendirmek anlamına gelmez.

     Aklı devre dışı bırakıp bilinç felcine maruz kalan Müslümanlar, masallar, menkıbeler, rüyalar ve efsanelerin kaynaklık ettiği bir din algısının etkisi altına girmiştir. Uyuşturucu etkisi yüksek olan bu morfinler, tarihsel süreç içinde İslam toplumunun bünyesine nüfuz etmiş ve oluşan narkozun etkisiyle Müslümanlar uykuya dalmış, hipnoz durumuna geçmiş ve böylece dışarıdan yönetmeye ve yönlendirmeye açık hale gelmişlerdir. Mesela, “Büyük Ortadoğu Projesi” (BOP), “Arap Baharı” gibi söylemler ve projeler Müslümanların ürünü değil tamamen dış kaynaklıdır. Müslümanların kendilerini köleleştirmek için hazırlanmış olan bu projelere sarılmaları bilinç felcinin oluşturduğu gaflet haline güzel bir örnektir.

     Çözüm, bilinci felç durumundan kurtarıp aklı işler hale getirmek, masalları, menkıbeleri, rüyaları bir tarafa bırakıp, Kur’an’ın uyandırıcı etkisinden yararlanmak için onu bütüncül bir anlayışla okuyarak İslam’ı vahiy eksenli yeniden anlamaya ve yorumlamaya çalışmaktır. Çözüm intihar demek olan taklitten ve bizim yerimize daha iyi düşündüklerini zannettiğimiz kişilerin etkisinden kurtulmak ve uzaklaşmaktır. Çözüm eleştirel düşünmeyi yerleştirmek, dini ve dünyayı anlam boyutuyla kavramaktır. Çözüm kişilerin ve kurumların dokunulmazlık zırhını yırtarak hikmetin peşine düşmektir. Çözüm içtihadı canlandırmak ve yaygınlaşmasını sağlamaktır. Çözüm Allah’ın Kitabı Kur’an’da, Resulü Muhammed’in örnekliğinde ve aklı kullanmaktadır.

28 Ekim 2016 / İstanbul

Muhammet YILMAZ

Eğitimci-Yazar

https://www.facebook.com/sayfamuhammetyilmaz

https://twitter.com/muhammet_yilmaz

www.muhammetyilmaz.com