SEMİNER VE KONFERANSLAR
Tüm Seminerler için Tıklayınız.
FACEBOOK
TWİTTER
DUYURULAR

.

YAYINLANMIŞ KİTAPLAR

 

YENİ!

Hayat boyu öğrenmekten ve öğretmekten keyif almak isteyen değerli eğitimci arkadaşlarım için

YENİ BİR KİTAP

İYİ DERSLER ÖĞRETMENİM

Öğrenci sevdiği öğretmenine, “Öğretmenim kalbime dokun, zihnimi aç, elimi tut, beni keşfet, beni hayata hazırla” diye seslenir. Bunları duyabilen ve gereğini yapan öğretmenler işini sanata dönüştürmüş olanlardır. Nurettin Topçu’nun da dediği gibi “Öğretmen ruhlar sanatkârıdır.”
 

Bir Öğretmen için öğrencilerine “Sizi seviyorum, size inanıyorum, size güveniyorum.” diyebilmek ruhların fatihi olabilmektir aynı zamanda. Unutamamalıyız ki bugün kalbine dokunduklarımız yarın gönüller yapacak olanlardır. Kalplere güzel dokunabilmek ve yarının gönül inşasına sağlam tuğlalar yetiştirebilmek herkesten çok öğretmenin harcıdır. Aklında ve kalbinde bu niyetlerle sınıf kapısını aralayan ve öğrencileriyle buluşan bütün öğretmenlere iyi dersler!

 

    İNSAN VE İSLAM

   Bir Anlama Çabası


Allah insanı severek ve özenerek yaratmış, mutlu olması ve barış içinde yaşaması için bir inanç sistemi ve yaşam biçimi olarak İslam'ı önermiştir.

Bu eser, “İnsan kimdir? ve “İslâm nedir?” sorularına anlam boyutunu önceleyerek cevap bulmayı, başta gençler olmak üzere sorgulayan, anlama gayreti içinde olan herkesin İslam’ı doğru anlamasına, insanın neye inandığını bilmesine, hangi ibadeti niçin yaptığının farkında olmasına, dini görevlerini amacına uygun ve bilinçli bir şekilde yerine getirmesine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

 

 

 

 

ETKİLİ ÖĞRETMENLİK

Bu eser, öğretmenlik mesleği ile ilgili konuları ana hatlarıyla incelemeye, akademik ve

teorik bilgileri deneyimlerle bütünleştirerek bunları hatıralar ve mesleğin incelikleriyle ortaya koyma gayretinin ürünüdür. Kitap, insan ve eğitimi, etkili öğretmenliğin incelikleri öğretmen- öğrenci iletişimi, sınıf yönetimi ve öğretim yöntemleri konularına dair birikimi okuyucusuyla buluşturmaktadır.

 

 

 

 

 

 

 

 

DEĞERLER EĞİTİMİ: Çağımızda insanlık değerlerinde bir aşınma ve yozlaşma görülmektedir. İnsanlık, adalet, merhamet, iyilik, sevgi, saygı, vefa gibi insanı insan yapan, toplumun barışını sağlayan değerlerden uzaklaşmaktadır. Ülkemizde de asırlar boyu insanlarımızı bir arada tutan, hayatımıza anlam ve amaç katan pek çok değer kaybolmaya yüz tutmuştur. İnsanlığın geleceğini tehdit eden bu kötüye gidişi durdurmak ve sahip olduğu değerleri yeniden yaşanır hâle getirmek için değerler eğitimine ihtiyaç vardır.

Bu kitap, değerler eğitiminin anlamını, önemini, işlevini kısaca ortaya koymakta, değerler eğitiminde kullanılabilecek yöntem, teknik ve etkinlikler hakkında bilgi vermekte ve buna ek olarak sevgi, saygı, hoşgörü ve doğruluk konularıyla ilgili etkinlik, afiş, broşür, pano nesnesi gibi farkındalık oluşturacak görsel materyal örnekleri içermektedir. Bu açıdan eser, bir yandan, bundan sonra yapılacak değerler eğitimi çalışmaları için eğitimcilere örnek teşkil etmesi, diğer yandan da çocuklarına kendi değerlerini kazandırmak isteyen anne-babalara katkıda bulunması amacıyla hazırlanmıştır.

 

Hz. PEYGAMBERİ NASIL ÖĞRETELİM (Z. Şeyma Arslan ve Ali Erdoğdu ile birlikte) İslâm’ın temel bilgi kaynağı 

Kur’an’dır. Kur’an’ı açıklayan ve onun nasıl yaşanacağını örnekleyen de Hz. Muhammed’dir. İslâm tarihinde Tefsir, Hadis, Fıkıh ve Kelâm gibi din ilimleriyle birlikte eğitim kurumlarında okutulan derslerin başında Siyer gelir. Siyer, doğumundan vefatına kadar Hz. Muhammed’in hayatını konu edinen bir ilimdir. Siyer öğretiminin amacı, Hz. Muhammed’in hayatını bütün yönleriyle ele alarak açıklamak, onu tanıtmak ve örnek hayatı üzerinden İslâm’ın doğru anlaşılmasına ve yaşanmasına katkıda bulunmaktır.