SEMİNER VE KONFERANSLAR
Tüm Seminerler için Tıklayınız.
FACEBOOK
TWİTTER
Duyurular

-----

Konferanslar Seminerler Atölyeler

Amaç, İçerik ve Eğitim Süreçleri için tıklayınız 

Konferans, Seminer ve Atölye çalışması isteklerinizi
muallimmy@gmail.com e-posta adresine yazabilirsiniz.

----

Muhammet Yılmaz'ın Seminer ve Konferans Programlarından Bazıları

(Seminerlerin yeri konusu ile ilgili bilgi almak için iletişim bölümünden bilgi talep edebilirsiniz.)

 
 • 17 Şubat 2024-ANKARA
 • 30 Kasım 2023-KONYA
 • 18 Kasım 2023-BURSA
 • 09 Ekim 2023-İSTANBUL
 • 13 Eylül 2023-ANKARA
 • 06 Eylül 2023-İSTANBUL
 • 05 Eylül 2023-KOCAELİ
 • 01 Eylül 2023-ANKARA
 • 21 Temmuz 2023-RİZE
 • 02 Mayıs 2023-DENİZLİ
 • 15 Nisan2023-İSTANBUL

 

İnsan ve Eğitimi Öncelemeyen Toplumlar Medeniyet İnşa Edemezler

İnsan ve Eğitimi Öncelemeyen Toplumlar Medeniyet İnşa Edemezler 

Kültür ve medeniyet insanların daha nitelikli bir yaşam sürmesini sağlayan önemli unsurlardır. Kültür ve medeniyet üreten milletlerin dünyayı etkileme gücü daha fazladır. Bu milletler aynı zamanda tarihe düştükleri önemli notlar sayesinde her zaman hatırı sayılır milletlerdir ve her zaman hatırlanırlar. Kültür ve medeniyet insanoğlunun bir ürünüdür ve eğitim ile inşa edilirler. İnsan ve eğitimini öncelemeyen toplumlar medeniyet inşa edemezler.

Bir milletin geleceğe emin adımlarla ilerlemesi için toplumu oluşturan bireylerin kendini tanıması ve kendine güvenmesi esastır. Kendini tanımak ve kendine güvenmek, bireysel özelliklerini bilmek, onlara güvenmek, mensubu olduğu milletin kültür ve medeniyetini bilmek ve onlara güvenmek anlamındadır. Kendi kültür ve medeniyetine yabancılaşmış, sahip olduğu değerlerin ve bu değerlerin oluşturduğu gücün farkında olmayan nesillerin başka kültür ve medeniyetlerin etkisinde kalmaları kaçınılmazdır.  Bu şekilde yetişmiş nesillerden iyi bir gelecek kurmalarını beklemek de gerçekçi değildir.

Bugün insanlık, daha çok bireysel arzularının peşinde koşarak adalet, iyilik ve merhamet gibi değerlerden gittikçe uzaklaşmaktadır. Bu gidişin sonu ruhsal bunalım toplumsal kargaşadır. İnsanoğlunun bu gidişine dur diyecek, insanı insan yapan temel değerleri yeniden hayata geçirecek bir nesil yetiştirmeye ihtiyaç vardır. Bu hedefe, ancak kendi kültür ve medeniyet birikiminin farkında olan bireyler yetiştirmekle ulaşılabilir. Eğitim milletleri bu hedefe ulaştıracak yegâne güçtür.

Eğitimin birey ve toplum üzerindeki güçlü etkisi onu önemli bir araç haline getirir. Eğitim sistemlerinin ortak amacı “iyi insan” yetiştirmektir.  Ancak ülkelerin “iyi insan” tanımları birbirinden farklıdır. Her ülke sahip olmak istediği insan modeline göre bir eğitim sistemi geliştirir.  Eğitimin şekillenmesinde siyasetin ve eğitim bilimlerinin teorik anlamda belirleyici rolü vardır. Toplumun ihtiyaçları ise bu etkenleri yönlendirici bir unsurdur. Eğitimin uygulama boyutunun belirleyicileri ise daha çok eğitimcilerdir. Eğitimcilerin sadece uygulama boyutunda değil karar alma, program geliştirme ve planlama boyutunda rol almaları gerekir. Eğitimcilerin söz sahibi olmadığı bir eğitim sisteminin başarıya ulaşamazlar.

Yukarıda bahsedilenlerle benzer yaklaşımları ve ülkemizin eğitimi ile ilgili dertleri olan bir grup iyi insan, değerli dostum Gökhan ERENOĞLU liderliğinde kurdukları ÖNCÜ EĞİTİMCİLER ULUSLARARASI ÖĞRETMEN ve EĞİTİM ÖNCÜLERİ DERNEĞİ çatısı altında çalışmalar yapmaktadırlar. Kendilerini kısaca “Öncü Eğitimciler” olarak tanımlayan bu güzel insanlar hem ülkemizin eğitim sistemine hem de insanlığa katkıda bulunmak amacıyla yeni bir çalışma başlatmış bulunuyorlar. Benim de küçük bir katkımın olacağı bu çalışmada eğitimciler, bilgi ve deneyimlerini paylaşmayı, ülkemizdeki ve dünyadaki eğitim ile ilgili gelişmeleri takip etmeyi, eğitimin bireylerin mutluluğu ve toplumun barışına katkı sağlamasına zemin hazırlamayı ve kendilerini geliştirmeyi amaçlamaktadırlar.

Öncü Eğitimciler siz değerli eğitimci arkadaşlarını, insan ve eğitimi, eğitim ve öğretim süreçleri, Milli Eğitim Sistemimiz, eğitim yönetimi ve öğretmenlik mesleği gibi temel konu ve sorunların üzerinde düşünmek, sorgulamak, sorunlara çözüm üretmek ve eğitimi iyileştirmek için fikir üretmek üzere sohbete davet etmektedirler. Konu ile ilgili ayrıntılı bilgilerehttp://www.oncuegitimciler.org.tr/sayfa.php?id=115 adresinden ulaşabilirsiniz. Duyduğuma göre sohbette çay ikramı da varmış, haberiniz olsun.

Muhammet YILMAZ

Öğretmen-Eğitimci-Yazar

Web: www.muhammetyilmaz.com

Twitter: https://twitter.com/muhammet_yilmaz