SEMİNER VE KONFERANSLAR
Tüm Seminerler için Tıklayınız.
FACEBOOK
TWİTTER
ÖĞRETMENLER KENDİLERİNİ NE KADAR YETERLİ GÖRÜYORLAR?

Öğretmenler Kendilerini Ne Kadar Yeterli Görüyorlar?

     Öğretmenler eğitimin en önemli unsurlarından biridir. Eğitimin başarısı önemli ölçüde öğretmenlerin başarısına bağlıdır. Öğretmenlerin başarısı da yeterlik durumları ile doğrudan ilgilidir.

      Eğitimde gelişmiş ülkeler öğretmen yeterliklerini bir standarda bağlamıştır. Ülkemizde de Milli Eğitim Bakanlığı’nın öğretmen yeterlikleri ile ilgili bir çalışması bulunmaktadır. Ancak öğretmen atamalarında bu çalışma esas alınmamaktadır. Görevdeki öğretmenlerin performans değerlendirmesi de yapılmadığı için ülkemizde öğretmen yeterlikleri eğitimin gündeminde hak ettiği yeri bulamamaktadır.

      Bir işi uygulayana “Sen bu işte yeterli misin?” diye sorup bundan bilimsel bir veri çıkarmak doğru bir yöntem değildir. Öğretmen yeterlikleri sadece alan bilgisi ve pedagojik formasyonla sınırlı değildir ama biz merak ettik ve 600 öğretmen arkadaşa bu konularda kendilerini ne kadar yeterli gördüklerini sorduk. Araştırmamızda öğretmenlikle ilgili farklı konularda öğretmen görüşlerini öğrenmeye çalışmıştık. Bunlardan bazılarını daha önceki yazılarımızda açıklamıştık. Ancak bu yazımızda sadece öğretmenlerin alan bilgisi ve pedagojik formasyon ile ilgili kendilerini ne kadar yeterli gördüklerini irdelemeye çalıştık.

     

     1. Öğretmenler Alan Bilgisi Konusunda Kendilerini Ne Kadar Yeterli Görüyorlar?

 

Alan/Branş bilgisi yeterliliği açısından kendinizi nasıl görüyorsunuz?

Frekans

Oran %

Çok yeterli

110

18

Yeterli

418

70

Kararsızım

43

7

Yetersiz

28

5

Çok yetersiz

1

0

Toplam

600

100

 

 

     Yukarıdaki tablodan da anlaşılacağı gibi öğretmenlerin % 88’i alan bilgisi açısından kendini yeterli veya çok yeterli görmektedir. Kararsızlarla birlikte kendini yetersiz görenlerin oranının sadece % 12’lerde kalması dikkate değerdir. Bu sonuçlar öğretmenlerin alan bilgisi konusunda kendilerini oldukça yeterli gördüklerini göstermektedir. Öğretmenlerimiz iyi bir üniversite eğitimi almış ve öğretmen olduktan sonra da alanlarıyla ilgili kendilerini geliştirmiş olabilirler. Ancak şunu da göz ardı etmemek gerekir ki ülkemizdeki üniversitelerin eğitim düzeyleri pek iyi durumda değildir. Ayrıca öğretmenlerimizin önemli bir kısmı atandıktan sonra kendini geliştirmeye çok fazla önem vermemektedir. Bu şartlarda öğretmenlerin alan bilgisi yeterlikleri ile ilgili görüş ve düşünceleri tartışmaya açıktır.

 2. Öğretmenler Pedagojik Formasyon Konusunda Kendilerini Ne Kadar Yeterli Görüyorlar?

     Öğretmenlik mesleğinde alan bilgisi kadar hatta belki de daha önemli olan yeterlilik alanı, öğretmenlik bilgi ve becerileridir. Sadece alan bilgisine sahip olmakla öğretmen olunmaz. Öğretmeni farklı kılan öğretmenlik bilgi ve becerileridir.  

     Yaptığımız araştırmada öğretmenlerimize sorduğumuz “Öğretmenlik bilgi ve becerileriniz (pedagojik formasyon) açısından kendinizi nasıl görüyorsunuz?” sorusuna yüzde seksen beş oranında “Çok yeterli” ve “Yeterli” cevabı verilmiştir. Bu, alan bilgisi yeterlilikleri ile ilgili öğretmen görüşlerine yakın bir orandır ve oldukça yüksektir. Soruya kararsız kalanların ve yetersiz olduğunu düşünenlerin toplam oranı sadece yüzde on beş dolayındadır.

 

Öğretmenlik bilgi ve becerileriniz (pedagojik formasyon) açısından kendinizi nasıl görüyorsunuz?

Frekans

Oran %

Çok yeterli

128

21

Yeterli

383

64

Kararsızım

58

10

Yetersiz

29

5

Çok yetersiz

2

0

Toplam

600

100

 

 

     Öğretmenlerin mesleki bilgi ve becerileri açısından kendilerini bu kadar yüksek bir oranda yeterli görmeleri alan bilgisinden daha farklı açılardan irdelenebilir. Bununla ilgili elimizde farklı veriler bulunmaktadır. Aynı araştırmada sorduğumuz “Kendinizi hangi konularda geliştirmeniz gerektiğini düşünüyorsunuz?” sorusuna öğretmenlerin sadece yüzde ikisi “Öğretmenlerin hizmet içi eğitime ihtiyacı yoktur.” Seçeneğini işaretlemişleridir. Geri kalan bütün öğretmenler öğretmenlik bilgi ve becerileri ile ilgili seçenekleri işaretleyerek kendilerini bu alanda geliştirmek istediklerini beyan etmişlerdir. Aynı araştırmada ortaya çıkan bu çelişkili durumun ayrıca irdelenmeye ihtiyacı vardır.

Selam, sevgi ve saygılarımla.

12.06.2016 / İstanbul

Muhammet YILMAZ

Öğretmen/Eğitimci-Yazar

https://www.facebook.com/sayfamuhammetyilmaz

www.muhammetyilmaz.com

 

Facebook sayfamızı beğenerek takip edebilirsiniz