SEMİNER VE KONFERANSLAR
Tüm Seminerler için Tıklayınız.
FACEBOOK
TWİTTER
DUYURULAR

Öğretmenliğin incelikleri, püf noktaları, yaşanmış olaylar, pratik uygulamalar, öğretmen ve öğrenci anıları, öğrencilerin istenmeyen davranışlarına karşı stratejiler ve çok daha fazlası;

BU KİTAPTA!

ETKİLİ ÖĞRETMENLİK: Bu eser, öğretmenlik mesleği ile ilgili konuları ana hatlarıyla incelemeye, akademik ve teorik bilgileri deneyimlerle bütünleştirerek bunları hatıralar ve mesleğin incelikleriyle ortaya koyma gayretinin ürünüdür. Kitap, insan ve eğitimi, etkili öğretmenliğin incelikleri öğretmen- öğrenci iletişimi, sınıf yönetimi ve öğretim yöntemleri konularına dair birikimi okuyucusuyla buluşturmaktadır.

ÖĞRETMENLER YAPTIKLARI İŞTEN NE KADAR MEMNUNLAR? (Anket Sonucu)

ÖĞRETMENLER YAPTIKLARI İŞTEN NE KADAR MEMNUNLAR? (Anket Sonucu)

Kamuda istihdam imkânının yüksek olması ülkemizde öğretmenliğe rağbeti artıran en önemli etkenlerden biridir. Dünyanın gelişmiş ülkelerinde ilk beş yılda mesleki tükenmişlikten dolayı öğretmenlikten ayrılanların oranı ülkemize göre oldukça yüksektir.  Bu durum Türkiye’de öğretmenliğin, gelir açısından alternatifler içinde en iyisi olmasından kaynaklanmaktadır.

Bu yazımızda öğretmenlerin mesleki algıları ile ilgili yaptığımız mütevazı araştırmanın sonuçlarından birkaçını yorumlarımızla birlikte sizlerle paylaşmak istiyoruz. Sizi ayrıntılarla meşgul etmemek için sadece, araştırmamıza farklı alanlardan ve kıdem açısından farklı dağılım gösteren altı yüz öğretmenin katıldığı bilgisini vermek isteriz.

 

Öğretmenler manevi tatmin açısından mesleklerini nasıl değerlendiriyor?

Öğretmen arkadaşlarımıza “Öğretmenlikte ulaştığınız manevi/moral tatmine başka bir meslekte ulaşabileceğinizi düşünüyor musunuz?” sorusunu yönelttik. Bu soruya kararsızlarla birlikte olumlu cevap verenlerin oranı % 48 olarak gerçekleşti.

Öğretmenlikte ulaştığınız manevi/moral tatmine başka bir meslekte ulaşabileceğinizi düşünüyor musunuz?”

Tekrar

Oran %

Kesinlikle evet

35

6

Evet

144

24

Kararsızım

105

18

Hayır

223

37

Kesinlikle hayır

93

16

Toplam

600

100

 

Bu sonuç, “Öğretmenlerin yaklaşık yarısı başka bir meslekte de mutlu olabileceklerini düşünüyorlar.” veya “Öğretmenlerin yaklaşık yarısı mesleklerinde yeterince mutlu değiller.” şeklinde yorumlanabilir.

Yukarıdaki soru ile elde ettiğimiz veriyi farklı bir açıdan değerlendirmek için meslektaşlarımıza “Öğretmenlikten elde ettiğiniz geliri başka bir işten elde etme imkânınız olsaydı öğretmenlikten ayrılır mıydınız?” sorusunu yönelttik. Bu soruya aldığımız cevaplar ise şöyle oluştu:

 

Öğretmenlikten elde ettiğiniz geliri başka bir işten elde etme imkânınız olsaydı öğretmenlikten ayrılır mıydınız?”

Tekrar

Oran %

Kesinlikle evet

50

8

Evet

87

15

Kararsızım

102

17

Hayır

269

45

Kesinlikle hayır

92

15

Toplam

600

100

 

Bu soruya olumlu cevap verenlerin oranının sadece yüzde 23’te kaldığını göz önünde bulundurup – ki kararsızları bu gruba katılmaması gerektiğini düşünüyoruz- her iki sorudan elde edilen verileri birlikte yorumladığımızda, öğretmenlerin mesleklerinde önemli ölçüde zorluklar yaşadıklarını ancak buna rağmen öğretmenliği bırakmayı düşünmediklerini anlamak mümkündür. Aynı geliri elde etme imkânı olmasına rağmen, “Hayır” ve “Kesinlikle hayır” diye cevap verenlerin oranının yüzde altmışlara ulaşmış olmasının da bu yorumu pekiştirdiğini düşünüyoruz.

 

Öğretmenlikteki mesleki memnuniyet durumunuzu nasıl ifade edersiniz?

Siz bu soruya nasıl cevap verirsiniz bilmiyoruz ama anketimize katılan arkadaşlarımızın yaklaşık üçte ikisi “Çok memnunum” ve “Memnunum” cevaplarını verdiler. Kararsızları da kattığımızda öğretmenlerin yaklaşık yüzde 85’nin mesleklerinden memnun olduğu sonucuna varırız.

Öğretmenlikteki mesleki memnuniyet durumunuzu nasıl ifade edersiniz?

Tekrar

Oran %

Çok memnunum

87

15

Memnunum

349

58

Kararsızım

70

12

Memnun değilim

79

13

Hiç memnun değilim

15

3

Toplam

600

100

 

“Memnun değilim” ve “Hiç memnun değilim” seçeneklerini işaretleyenlerin oranının sadece yüzde on altıda kalması ayrıca değerlendirilmesi gereken bir veridir. Memnuniyetsizliğin bu kadar düşük olması öğretmenlerin çoğunun yaptıkları işten keyif aldıklarını gösterir.

Öğretmenlerin mesleki memnuniyetlerinin, ülkemizin ekonomik refahına, sosyal barışına, bilimsel, sanatsal ve sportif gelişmişliğine katkı sağlamasını dilerim.

Muhammet YILMAZ

Öğretmen/Eğitimci-Yazar

www.muhammetyilmaz.com

https://www.facebook.com/sayfamuhammetyilmaz