SEMİNER VE KONFERANSLAR
Tüm Seminerler için Tıklayınız.
FACEBOOK
TWİTTER
DUYURULAR

Facebook sayfamızı beğenerek ve Twitter'den takip edebilirsiniz 

   

 

 

ÖĞRETMENLERİN PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ ANKETİ SONUÇLARI-1

ÖĞRETMENLERİN PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ

ANKETİ SONUÇLARI-1

 

     Bilindiği gibi Milli Eğitim Bakanlığı öğretmenleri bu yıl ilk defa performans değerlendirmesine tabi tuttu. Okul müdürleri 50 ölçüt ile 100 tam puan üzerinden yaptıkları değerlendirmelere, öğretmenlerin çok büyük bir kısmından ve sendikalardan tepkiler geldi. Eleştirilerin çoğu, değerlendirmenin adaletli yapılmadığı, nesnel olmadığı ve performansın değil politik görüşlerin ve kişiliklerin göz önünde bulundurulduğu konularında odaklanıyordu.

     Konu 900 bin öğretmeni ilgilendiriyordu ama elimizde bir araştırma sonucu yoktu. Performans değerlendirmelerine verilen tepkileri daha çok sosyal medya aracılığıyla öğreniyorduk. Biz de merak ettik ve öğretmenlerin konu ile ilgili düşüncelerini öğrenmek için bir anket hazırladık. İnternet üzerinden kısa bir süre katılıma açık tuttuğumuz anketimizi 1050 öğretmen cevapladı.  Katkıda bulunan arkadaşlarımıza teşekkür ederiz.

     Öğretmenlerin performans değerlendirmesi ile ilgili anketimizde çok çarpıcı verilere ulaştık. Bu verilerden hareketle şunu söyleyebiliriz: Performans değerlendirmesinin bu şekliyle uygulanması, öğretmenler ve eğitim sendikaları açısından asla kabul edilebilir değildir.

     Araştırmamızdan elde ettiğimiz verilere geçmeden önce ankete katılan öğretmenlerle ilgili bazı temel bilgileri hatırlatmakta yarar var diye düşünüyoruz. Elde ettiğimiz verileri hem sayısal tablo hem de grafik olarak siz değerli eğitimci arkadaşlarımızla paylaşacağız. Ancak kısa açıklamalar dışında çok detaylı yorumlara girmeyeceğiz.

 

    1.Ankete katılan öğretmenlerin mesleki kıdemleri

  Aşağıdaki tablo ve grafiklerden anlaşılacağı üzere, anketimize cevap veren öğretmenlerin yarıya yakını 1-10 yıl arası mesleki kıdeme sahiptir. Bunun iki temel sebebi vardır. Birincisi son on yılda 400 binden fazla öğretmen ataması yapıldı. Bu da mevcut öğretmenlerin yaklaşık % 35’i eder. İkincisi ise anketimizi internet üzerinden uyguladık. Bilindiği gibi genç nesiller interneti çok daha fazla kullanmaktadır. Doğal olarak anketimize katılan öğretmenlerin önemli bir kısmı da genç meslektaşlarımız olmuştur.

Meslekte kıdeminiz

Tekrar

Oran %

1-5 yıl

297

28,3

6-10 yıl

221

21,0

11-15 yıl

181

17,2

16-20 yıl

165

15,7

21-25 yıl

102

9,7

26-30 yıl

51

4,9

31 yıldan fazla

33

3,1

Toplam

1050

100

 

Tablo-1: Ankete katılan öğretmenlerin meslekteki kıdemleri.

 

Grafik-1: Ankete katılan öğretmenlerin meslekteki kıdemleri.

 

     2. Ankete katılan öğretmenlerin cinsiyetlerine göre dağılımı

     Araştırmaya katılan 1050 öğretmenden 555’i kadın, 495’i erkektir. Ankete katılanların cinsiyetine göre dağılımı, TUİK verilerine göre, mevcut öğretmenlerin cinsiyetlerine göre dağılımına uygunluk göstermektedir. 

 

Cinsiyetiniz

Tekrar

Oran %

Kadın

555

52,9

Erkek

495

47,1

Toplam

1050

100

 

Tablo-2: Ankete katılan öğretmenlerin cinsiyetlerine göre dağılımı.

 

     Araştırmamıza katkı sağlayan öğretmenlerden kadın ve erkeklere göre verdikleri cevapların farklılıkları bu makalede ele alınmamıştır. Söz konusu veriler daha hassas inceleme ve çalışma gerektirmektedir ve fırsat buldukça üzerinde çalışılacaktır.

Grafik-2: Ankete katılan öğretmenlerin cinsiyetlerine göre dağılımı.

 

     3. Ankete katılan öğretmenlerin alanlarına/branşlarına göre dağılımı

   Aşağıdaki tablo ve grafiklerden de anlaşılacağı üzere her okul düzeyinde ve her alandan öğretmen arkadaşlar araştırmamıza katkı sağlamıştır.

Alanınız

Tekrar

Oran %

Branş öğretmeni (Ortaokul)

462

44

Branş öğretmeni (Lise)

270

25,7

Sınıf öğretmeni

149

14,2

Meslek dersleri öğretmeni

99

9,4

Okul öncesi öğretmeni

27

2,6

Rehber öğretmen

27

2,6

Diğer

16

1,5

Toplam

1050

100

 

Tablo-3: Ankete katılan öğretmenlerin alanlarına/branşlarına göre dağılımı.

Grafik-3: Ankete katılan öğretmenlerin alanlarına/branşlarına göre dağılımı.

 

 

     4. Bu yıl (2015-2016) ilk defa uygulanan öğretmen performans değerlendirme sürecini faydalı buluyor musunuz?

     Anketimizin en çarpıcı sonuçlarından biri bu soruya verilen cevaplardan ortaya çıkmıştır. Öğretmenlerin % 77’si performans değerlendirmesini faydalı bulmamaktadır. Bunun nedenleri irdelenmelidir.

     Performans değerlendirmesini “Faydalı” ve “Çok Faydalı” bulan öğretmenlerin oranı sadece % 15,7’dir. Bu sonuca göre Milli Eğitim Bakanlığı’nın uygulamayı bu şekilde devam ettirmesi düşünülemez.

 

Bu yıl (2015-2016) ilk defa uygulanan öğretmen performans değerlendirme sürecini faydalı buluyor musunuz?

Tekrar

Oran %

Çok Faydalı

43

4,1

Faydalı

122

11,6

Farketmez

77

7,3

Faydalı Değil

218

20,8

Hiç Faydalı Değil

590

56,2

Toplam

1050

100

 

Tablo-4: Performans değerlendirme sürecinin faydalı bulunup bulunmadığı.

           

Grafik-4: Performans değerlendirme sürecinin faydalı bulunup bulunmadığı.

 

     Performans değerlendirmesini öğretmenlerin faydalı/faydasız bulma ile ilgili verilerinin "Öğretmenlerin performansı değerlendirilmelidir?" görüşüne katılıyor musunuz? Sorusundan elde edilen verilerle birlikte değerlendirilmesinde fayda vardır diye düşünüyoruz. Aşağıdaki tablo ve grafik incelendiğinde öğretmenlerin yarıya yakını performans değerlendirmesine karşı olmadıklarını ifade etmişlerdir. Buradan, öğretmenlerin adil ve nesnel bir değerlendirme istedikleri sonucunu çıkarmak mümkündür.

 

     8. "Öğretmenlerin performansı değerlendirilmelidir?" görüşüne katılıyor musunuz?

 

Öğretmenlerin performansı değerlendirilmelidir?" görüşüne katılıyor musunuz?

Tekrar

Oran %

Tamamen Katılıyorum

191

18,2

Katılıyorum

334

31,8

Fikrim Yok

30

2,9

Katılmıyorum

186

17,7

Kesinlikle Katılmıyorum

309

29,4

Toplam

1050

100

 

     Araştırma verilerini üç seri yazı ile sizinle paylaşmayı düşünüyoruz. İlkini okuduğunuz bu yazılardan ikincisinde de araştırmamızın çarpıcı verilerini sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Üçüncü yazının ise anketin açık uçlu sorusuna yapılan yorumları içermesini planlıyoruz. Araştırmamızın, sesimizi duyurmak ve kamuoyu oluşturmak amacına ulaşmasının faydalı olacağını düşünüyorsanız sosyal medyadan paylaşmanızı rica ediyoruz. Kalın sağlıcakla.

Muhammet YILMAZ

Öğretmen/Eğitimci-Yazar

https://www.facebook.com/sayfamuhammetyilmaz

Yayınlanmış kitaplarımızı incelemek isterseniz tıklayınız.