SEMİNER VE KONFERANSLAR
Tüm Seminerler için Tıklayınız.
FACEBOOK
TWİTTER
DUYURULAR

Öğretmenliğin incelikleri, püf noktaları, yaşanmış olaylar, pratik uygulamalar, öğretmen ve öğrenci anıları, öğrencilerin istenmeyen davranışlarına karşı stratejiler ve çok daha fazlası;

BU KİTAPTA!

ETKİLİ ÖĞRETMENLİK: Bu eser, öğretmenlik mesleği ile ilgili konuları ana hatlarıyla incelemeye, akademik ve teorik bilgileri deneyimlerle bütünleştirerek bunları hatıralar ve mesleğin incelikleriyle ortaya koyma gayretinin ürünüdür. Kitap, insan ve eğitimi, etkili öğretmenliğin incelikleri öğretmen- öğrenci iletişimi, sınıf yönetimi ve öğretim yöntemleri konularına dair birikimi okuyucusuyla buluşturmaktadır.

Öğretmenlerin Yüzde 73’ü Okul Müdürünün Performans Değerlendirmesini Adaletli Yapmadığını Düşünüyor

Öğretmenlerin Yüzde 73’ü Okul Müdürünün Performans Değerlendirmesini

Adaletli Yapmadığını Düşünüyor

Performans değerlendirme uygulaması hakkında öğretmenlerin görüşlerini derleyen araştırmamızda elde ettiğimiz verileri, siz değerli eğitimci arkadaşlarımızla paylaşmaya devam ediyoruz. 

Uygulamaya getirilen en önemli eleştirilerden bir değerlendirmelerin adaletli yapılmadığı ile ilgiliydi. Biz de bu konuda öğretmenlerin ne düşündüğünü öğrenmek için kendilerine “Okul müdürünüzün performans değerlendirmenizi adaletli yaptığını düşünüyor musunuz?” diye sorduk ve araştırmamızın en çarpıcı sonuçlarından birine ulaştık. Öğretmenlerin % 73,2’si okul müdürünün performans değerlendirmesini adaletli yapmadığını ifade etti. Performans değerlendirmesinin adaletli yapıldığını düşünen öğretmenlerin oranının sadece % 19,1 olması da dikkate değerdir.

Öğretmenlerin, % 73’ünün “Bu işte bir adaletsizlik var.” Dediği bir uygulamayı Bakanlığın bu şekilde devam ettirmesi düşünülemez. Ya öğretmenleri adil bir değerlendirme yapıldığı konusunda ikna etmesi gerekir -ki bu artık çok zordur- veya uygulama ölçüt ve yöntemlerini değiştirmelidir.

Okul müdürünüzün performans değerlendirmenizi adaletli yaptığını düşünüyor musunuz?

Tekrar

Oran %

Tamamen Katılıyorum

68

6,4

Katılıyorum

133

12,7

Fikrim Yok

80

7,6

Katılmıyorum

211

20,1

Kesinlikle Katılmıyorum

558

53,1

Toplam

1050

100

 

 

Tablo-5: Performans değerlendirmelerinin adaletli yapılıp yapılmadığı.

 

Grafik-5: Performans değerlendirmelerinin adaletli yapılıp yapılmadığı.

           

Öğretmenler, neden performans değerlendirmelerinin adaletli olmadığını düşünüyorlar? Bu sorunun cevabına ulaşmak için arkadaşlarımıza, “Performans değerlendirmenizin adil olmadığını düşünüyorsanız bunun sebebi aşağıdakilerden hangisi veya hangileridir? (Birden fazla seçenek işaretleyebilirsiniz.)” diye sorduk.

Bu soruya verilen cevaplardan iki çarpıcı sonuç ortaya çıkmıştır. Birincisi, öğretmenlerin yarıya yakını “Okul müdürümün performansımı değil politik görüşlerimi ve/veya kişiliğimi değerlendirdi.” diye düşünmesidir. Daha da çarpıcı olan sonuç ise öğretmenlerin yine yarıya yakınının okul müdürlerinin kendisini değerlendirebilecek yeterliğe sahip olmadığını düşünmesidir.

Müdürlerine karşı öğretmenlerde böyle bir algının olması ehliyet ve liyakat açısından müdür atamalarında büyük bir sorunun varlığına ve okulların yönetilemez olduğuna işaret eder. Her iki sorun da eğitimin yönetimini önemli ölçüde imkânsız hale getirebilecek boyutta olup acil tedbirlerin alınmasını gerektirir. 

Performans değerlendirmenizin adil olmadığını düşünüyorsanız bunun sebebi aşağıdakilerden hangisi veya hangileridir? (Birden fazla seçenek işaretleyebilirsiniz.)

Tekrar

Oran %

Uygulanan ölçekle adil bir değerlendirme yapılamaz.

365

41

Okul müdürüm değerlendirme yapabilecek yeterliğe sahip değildir.

395

44,3

Okul müdürüm benim değerlendirmemi adaletli yapmadı.

280

31,4

Okul müdürümün performansımı değil politik görüşlerimi ve/veya kişiliğimi değerlendirdi.

396

44,4

Değerlendirme ölçeği Türkiye şartlarına uygun değildir.

248

27,8

Diğer

82

9,2

Toplam

1050

100

 

Tablo-6: Performans değerlendirmesindeki adaletsizliğin sebepleri.

Grafik-6: Performans değerlendirmesindeki adaletsizliğin sebepleri.

Gelecek yazımızda, öğretmen arkadaşların öğretmenlerin aldıkları performans puanı hakkındaki düşüncelerini sizlerle paylaşmaya çalışacağız. Selam, sevgi ve saygılarımızla.

Muhammet YILMAZ

Öğretmen/Eğitimci-Yazar

https://www.facebook.com/sayfamuhammetyilmaz

https://twitter.com/muhammet_yilmaz

www.muhammetyilmaz.com

 

Facebook sayfamızı beğenerek ve Twitter'den takip edebilirsiniz