SEMİNER VE KONFERANSLAR
Tüm Seminerler için Tıklayınız.
FACEBOOK
TWİTTER
DUYURULAR

Öğretmenliğin incelikleri, püf noktaları, yaşanmış olaylar, pratik uygulamalar, öğretmen ve öğrenci anıları, öğrencilerin istenmeyen davranışlarına karşı stratejiler

ve çok daha fazlası;

BU KİTAPTA!

 

 

ETKİLİ ÖĞRETMENLİK: Bu eser, öğretmenlik mesleği ile ilgili konuları ana hatlarıyla incelemeye, akademik ve teorik bilgileri deneyimlerle bütünleştirerek bunları hatıralar ve mesleğin incelikleriyle ortaya koyma gayretinin ürünüdür. Kitap, insan ve eğitimi, etkili öğretmenliğin incelikleri öğretmen- öğrenci iletişimi, sınıf yönetimi ve öğretim yöntemleri konularına dair birikimi okuyucusuyla buluşturmaktadır.

 

Öğretmenler Hangi Konularda Kendilerini Geliştirmeye İhtiyaç Duyuyorlar?

Öğretmenler Hangi Konularda Kendilerini Geliştirmeye İhtiyaç Duyuyorlar?

(Anket Sonuçları)

     Öğretmenlerin çoğu, hizmet içi eğitim faaliyetlerinin kendileri için faydalı olmadığını düşünmektedir.  Daha önceki bir yazımızda sonuçlarını değerlendirdiğimiz ankette öğretmenlere sorduğumuz “Size göre Milli Eğitim Bakanlığı’nın merkezi veya yerel hizmet içi eğitim programları öğretmenlerin kendilerini geliştirmelerine katkı sağlamakta mıdır?” sorumuza meslektaşlarımızın sadece % 25’i evet cevabını vermişlerdi. (Bkz: http://www.muhammetyilmaz.com/content/hizmet-ici-egitimler-kime-hizmet-ediyor/865 )

     Öğretmenlerin hizmet içi eğitim faaliyetlerini sadece faydasız bulmadığını, aynı zamanda angarya olarak gördüğünü ve katılmakta isteksiz davrandığını gözlemlerimize dayanarak rahatlıkla söyleyebiliriz. Peki, neden öğretmenler hizmet içi eğitimlere istekli değiller? Bu soruya verilebilecek cevaplar şunlar olabilir:

1.      Hizmet içi eğitim faaliyetleri, nitelik ve ilgi çekicilik açısından öğretmenlerin ihtiyaçlarına cevap vermemektedir.

2.      Öğretmenlerin kendilerini yeterli görmektedir ve bu sebeple hizmet içi eğitime ihtiyaç duymamaktadırlar.

3.      Hizmet içi eğitim faaliyetleri ihtiyaca cevap verebilecek uygun yöntemlerle yapılmamaktadır.

4.      Hizmet içi eğitim faaliyetlerinde görev alan eğitimcilerin yeterlilik sorunları vardır.

     Yukarıda sıralamaya çalıştığımız ve sayısı artırılabilecek olan sorunların aşılabilmesi için öğretmenlerin istek ve ihtiyaçları belirlenmeli ve onlara kulak verilmelidir. Tepeden inmeci, “Biz karar verdik sizin buna ihtiyacınız var” tarzında ve “Siz bilmiyorsunuz, biz de size öğretmeye geldik” yaklaşımı ile hizmet içi eğitim yapılamaz.

     Hizmet içi eğitimle ilgili öğretmen arkadaşların görüşlerini aldığımız bir araştırmamızda “Öğretmenler hangi konularda ve hangi yöntemle kendilerini geliştirmeye ihtiyaç duymaktadırlar? sorusunun cevabını bulmaya çalıştık ve altı yüz öğretmen arkadaşımıza “Kendinizi hangi konularda geliştirmeniz gerektiğini düşünüyorsunuz?”  diye sorduk. Ankete katılan altı yüz öğretmen arkadaşın yarıdan fazlası materyal ve etkinlik geliştirme ile sınıf yönetimi ve öğrencilerin istenmeyen davranışlarına karşı stratejiler konularında hizmet içi eğitimlere daha fazla ihtiyaç duyduklarını ifade etmişlerdir. Aşağıdaki tabloda da görüleceği gibi ilk iki seçeneği işaretlemiş olmaları öğretmenlerin ilgi ve istekleri açısından dikkate alınmalıdır.

 

Kendinizi hangi konularda geliştirmeniz gerektiğini düşünüyorsunuz?

Frekans

Oran %

1

Materyal ve etkinlik geliştirme ve bunların uygulanması.

330

24

2

Sınıf yönetimi ve öğrencilerin istenmeyen davranışlarına karşı stratejiler.

326

24

3

Öğretim yöntem ve teknikleri

216

16

4

Öğrencilerle iletişim.

177

13

5

Eğitimde teknoloji kullanımı.

166

12

6

Alan bilgisi.

149

11

7

Öğretmenlerin hizmet içi eğitime ihtiyacı yoktur.

10

1

8

Diğer

11

1

Toplam

600

100

 

     Tablo: Kendinizi hangi konularda geliştirmeniz gerektiğini düşünüyorsunuz?[1]

     

     Bu güne kadar öğretmen arkadaşlarla yaptığımız hizmet içi eğitim çalışmalarında ve birebir görüşmelerimizde, yöntem ve teknikleri çeşitlendirme konusunda sıkıntılar olduğunu tespit etmiştik. Bu sorunun tablomuza iki farklı şekilde yansıdığını düşünüyoruz. Materyal ve etkinlik geliştirme, bunların uygulanması ve eğitimde teknoloji kullanımı ile öğretim yöntem ve teknikleri konuları birbiriyle çok yakından ilişkilidir. Bu sebeple öğretmenlerimiz her üç soruya (1-3-5) verdikleri cevaplarla aslında “Nasıl öğretelim?” sorusunun cevabına ihtiyaç duyduklarını ifade etmişlerdir.

     Gelecek yazımızda öğretmen arkadaşlara yönelttiğimiz “Aşağıdaki hizmet içi faaliyet yöntem/biçimlerinden hangilerinin sizin için daha uygun olduğunu düşünüyorsunuz?” ve “Öğretmenlerin hizmet içi eğitimlerinin hangi kurumlar tarafından yürütülmesi daha uygundur?” sorularına verdikleri cevapları irdelemeye çalışacağız.

     Hizmet içi eğitim döneminizin verimli ve keyifli geçmesini dilerim.

Muhammet YILMAZ

Eğitimci-Yazar

https://twitter.com/muhammet_yilmaz[1] Not: Katılımcılara birden fazla-en fazla üç- seçenek işaretleme hakkı verildiği için tablonun değerlendirilmesinde orandan ziyade frekansın göz önünde bulundurulması daha uygundur.