SEMİNER VE KONFERANSLAR
Tüm Seminerler için Tıklayınız.
FACEBOOK
TWİTTER
DUYURULAR

Öğretmenliğin incelikleri, püf noktaları, yaşanmış olaylar, pratik uygulamalar, öğretmen ve öğrenci anıları, öğrencilerin istenmeyen davranışlarına karşı stratejiler

ve çok daha fazlası;

BU KİTAPTA!

 

 

ETKİLİ ÖĞRETMENLİK: Bu eser, öğretmenlik mesleği ile ilgili konuları ana hatlarıyla incelemeye, akademik ve teorik bilgileri deneyimlerle bütünleştirerek bunları hatıralar ve mesleğin incelikleriyle ortaya koyma gayretinin ürünüdür. Kitap, insan ve eğitimi, etkili öğretmenliğin incelikleri öğretmen- öğrenci iletişimi, sınıf yönetimi ve öğretim yöntemleri konularına dair birikimi okuyucusuyla buluşturmaktadır.

 
ÖĞRETMENLER NASIL BİR HİZMET İÇİ EĞİTİM İSTİYORLAR?

ÖĞRETMENLER NASIL BİR HİZMET İÇİ EĞİTİM İSTİYORLAR?

     Bir önceki yazımızda “Öğretmenler hangi konularda kendilerini geliştirmeye ihtiyaç duyuyorlar?” sorusunu hizmet içi eğitim ekseninde irdelemeye çalışmıştık. (http://www.muhammetyilmaz.com/content/ogretmenler-hangi-konularda-kendilerini-gelistirmeye-ihtiyac-duyuyorlar/893) Bu yazımızda da “Öğretmenler Nasıl Bir Hizmet İçi Eğitim İstiyorlar?” sorusunun cevabını, yaptığımız araştırmanın verileri ışığında değerlendirmeye çalışacağız.

     Altı yüz öğretmen arkadaşın katıldığı anket çalışmamızda, meslektaşlarımıza yönelttiğimiz sorulardan biri de “Aşağıdaki hizmet içi faaliyet yöntem/biçimlerinden hangilerinin sizin için daha uygun olduğunu düşünüyorsunuz.” şeklindeydi. Amacımız hizmet içi eğitimlerin yöntemi açısından öğretmenlerin görüş ve isteklerine ulaşmaktı. Kendilerine sunulan beş seçenekten en fazla iki tanesini işaretleme hakkına sahip olan altı yüz öğretmenlerin yüzde yetmişi Uzman bir eğitimcinin önceden hazırlanması ve planlaması ile katılımcılarla birlikte atölye çalışması biçiminde yapılmalıdır.” seçeneğini işaretleyerek hizmet içi eğitim faaliyetlerinin hangi yöntemle yapılması gerektiğini ifade etmişlerdir.  

 

Aşağıdaki hizmet içi faaliyet yöntem/biçimlerinden hangilerinin sizin için daha uygun olduğunu düşünüyorsunuz. (Lütfen en fazla iki seçenek işaretleyiniz)

Frekans

Oran %

Uzman bir eğitimcinin önceden hazırlanması ve planlaması ile katılımcılarla birlikte atölye çalışması biçiminde yapılmalıdır.

420

70

Uzman bir eğitimcinin bilgi ve deneyimlerini sunumu, katılımcıların dinlemesi, not alması ve az da olsa soru ve deneyimleriyle katkı sağlaması biçiminde olmalıdır.

235

39

Uzman bir eğitimcinin yönetiminde ama sadece hazırlanan katılımcıların bilgi ve tecrübelerini meslektaşları ile paylaşma şeklinde olmalıdır.

121

20

Uzman bir eğitimcinin bilgi ve deneyimlerini sunumu ve katılımcıların dinlemesi ve not alması biçiminde olmalıdır.

39

6

Diğer

4

0

Toplam

600

 

 

Tablo-1: Aşağıdaki hizmet içi faaliyet yöntem/biçimlerinden hangilerinin sizin için daha uygun olduğunu düşünüyorsunuz.

 

            En Etkili Ve Verimli Hizmet İçi Eğitim Çalışması Atölye Şeklinde Yapılandır.

            Yaklaşık on yıldan beri öğretmenlerin hizmet içi eğitim faaliyetlerinde eğitimci olarak yer alıyorum. Bu alanda yaklaşık yirmi bin öğretmen arkadaşla yüzlerce seminer programında birlikte olduk. Yukarıdaki tabloda ortaya çıkan veriler sahadaki gözlem ve tespitlerimizle uyum göstermektedir. Hizmet içi eğitimleri sıkıcı, istenmeyen ve verimsiz bir çalışma olmaktan çıkarmanın yolu öğretmenlerin aktif olarak katılacağı ve keyif alacakları ortamlar ve programlar hazırlamaktır. Ülkemizde hizmet içi eğitimlerin verimli ve keyifli hale getirilmesinin önünde, bürokratların ve karar alıcı diğer unsurların konuya bakış açıları dışında aşılamayacak bir engel de yoktur.

 

     Öğretmenlerin hizmet içi eğitimleri alanında uzman kişiler ve profesyonel eğitim kurumları tarafından verilmelidir.

            Araştırmamızdan elde ettiğimiz öğretmen görüşleri yukarıdaki başlığı doğrular niteliktedir. “Öğretmenlerin hizmet içi eğitimlerinin hangi kurumlar tarafından yürütülmesi daha uygundur?” sorusuna öğretmenlerin yüzde 64’ü Hizmet içi eğitimler bu konuda uzmanlaşmış, profesyonel eğitim kurumları tarafından yürütülmeli.” cevabını vermişlerdir.

           

Öğretmenlerin hizmet içi eğitimlerinin hangi kurumlar tarafından yürütülmesi daha uygundur?

Frekans

Oran %

Hizmet içi eğitimler bu konuda uzmanlaşmış, profesyonel eğitim kurumları tarafından yürütülmeli.

384

64

Hizmet içi eğitimleri Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülmeli

101

17

Resmi ve sivil kuruluşlar ortaklaşa düzenlemeli.

86

14

Hizmet içi eğitimler sivil toplum kuruluşları tarafından yürütülmeli

20

3

Diğer

9

2

Toplam

600

100

 

Tablo-2: Öğretmenlerin hizmet içi eğitimlerinin hangi kurumlar tarafından yürütülmesi daha uygundur?

 

     Ülkemizin eğitim danışmanlık kuruluşları açısından çok zengin olmadığı eğitim ile profesyonel anlamda ilgilenenler tarafından bilinmektedir. Ancak yeni durumlara kolaylıkla uyum sağlayabilen ve sorunlara çözüm üretme becerisine sahip girişimci insan potansiyelimiz oldukça fazladır. Milli Eğitim Bakanlığı’nın konu ile ilgili karar alması durumunda kısa sürede eğitim danışmanlık kuruluşları aracılığıyla öğretmenlerin hizmet içi eğitimlerini nitelikli bir şekilde gerçekleştirmek mümkündür.

     Yazımızı, anketimizin açık görüşler kısmına konu ile ilgili düşüncelerini yazan bir öğretmenimizin kendi cümleleri ile tamamlıyoruz.

     “İkinci yılını bitiren bir öğretmen olarak kendimi birçok konuda geliştirmem gerektiğinin farkındayım. Branş öğretmenlerinin kendilerini geliştirme konusunda yeterli örgütlenemediklerini düşünüyorum. Dikkat edilmesi gereken bir nokta da şudur: Hizmet içi verecek öğretmenin kıdemli olmasının yanında yeni anlayışlara da açık olması gerekmektedir. Bu tarz seminerler dede-baba-torun şeklinde üç neslin bir araya gelmesiyle daha verimli olabilir. Bilhassa yeni öğretmenler ideallerini çabuk kaybetmekteler. Zira fakültede akademik çalışmaya odaklı bir eğitim alıp bir iki dönemlik staj ile MEB’in sorunlarından uzak bir eğitim almaktayız.”

     Gelecek yazımızda inşallah “Hizmet içi eğitimlerde eğitimci olarak kimler görev almalıdır?” sorusunun cevabını öğretmen görüşleri ışığında irdelemeye çalışacağız.

     Selam ve saygılarımla…

Muhammet YILMAZ

Öğretmen/Eğitimci-Yazar

https://twitter.com/muhammet_yilmaz